Ust Grafik 1
Ust Grafik 2
Ust Grafik 3
Ust Grafik 4
Ust Grafik 5
Ust Grafik 6
Alt Grafik Sol 1
Alt Grafik Sol 10
Alt Grafik Sol 2
Alt Grafik Sol 3
Alt Grafik Sol 4
Alt Grafik Sol 5
Alt Grafik Sol 6
Alt Grafik Sol 7
Alt Grafik Sol 8
Alt Grafik Sol 9
Resim1
Resim10
Resim2
Resim4
Resim5
Resim6
Resim7
Resim8
Resim9
Alt Grafik Sol 1
Alt Grafik Sol 10
Alt Grafik Sol 2
Alt Grafik Sol 3
Alt Grafik Sol 4
Alt Grafik Sol 5
Alt Grafik Sol 6
Alt Grafik Sol 7
Alt Grafik Sol 8
Alt Grafik Sol 9

Maden İşletme Projeleri

Proje: Soma ve Tunçbilek Yeraltı Kömür Üretimi*

Tarih: 2006
Proje Sahibi: Park Teknik
EÜAŞ'a ait Soma termik santralini besleyen 1,5 milyon ton/yıl kapasiteli ve Tunçbilek termik santralini besleyen 0,75 milyon ton/yıl kapasiteli toplam yatırım tutarı yaklaşık 75 milyon dolar olan yeraltı kömür üretim projelerine ilişkin süreçler yönetilmiştir.

Proje: Elbistan Çöllolar Açık Kömür İşletmesi*

Tarih: 2008 - 2011
Proje Sahibi: Park Teknik
1.340 MW kurulu gücündeki Afşin Elbistan B termik santraline yakıt sağlayan 18 milyon ton/yıl kapasiteli Çöllolar açık kömür işletmesinin yaklaşık 750 milyon dolar tutarındaki yatırım süreci yönetilmiştir.

Proje: Beypazarı Trona Projesi*

Tarih: 2006 - 2009
Proje Sahibi: Eti Soda
Beypazarı'nda bulunan trona madeninin solüsyon madenciliği yöntemi ile çıkartılıp, 1,1 milyon ton/yıl kapasiteli entegre tesis aracılığıyla soda külü üretimi yatırımı tamamlanmıştır. Yaklaşık 350 milyon dolar tutarındaki yatırımın fizibilite aşamasından tesisin kurulup, işletmeye alınmasına kadar geçen bütün süreç yönetilmiştir.

Proje: Siirt Bakır İşletmesi*

Tarih: 2005 - 2006
Proje Sahibi: Park Elektrik
Yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki 60.000 ton/yıl kapasiteli yer altı konsantre bakır üretimi tesisine ilişkin yatırım süreci yönetilmiştir.

 

Proje: Çayırhan Linyit İşletmesi Tam Mekanize Uzun Ayak Projesi*

Tarih:1997-2000
Proje Sahibi: Park Teknik
620 MW kurulu gücündeki Çayırhan Termik Santraline kömür temin eden linyit sahalarının 200 milyon dolar yatırım ile tam mekanize uzun ayak sistemleri tamamlanmış ve yeraltı kömür üretim kapasitesi üç yıl içerisinde 5 milyon ton/yıla çıkarılmıştır.

 
Proje: Cdf Kandilli İşletmesi Projesi*

Tarih: 1986
Proje Sahibi: Türkiye Taş Kömürleri (TTK)
Fransız Cdf firmasıyla TTK için yapılan Kandilli yer altı işletme projesi yürütülmüştür.

Proje: TKİ Orta Anadolu Linyit İşletmesi Tam Mekanize Uzun Ayak Projesi*

Tarih:1985-1989
Proje Sahibi: TKİ
Çayırhan linyit sahalarında yer altı linyit üretiminin tam mekanize uzun ayak sistemi ile kapasitesinin 1.7 milyon ton/yıla çıkması sağlanmıştır.(Yatırım tutarı 250 milyon dolar)
 
*İşaretli referanslar Kurucu Ortakların Enerji Maden Grubu öncesinde yürüttükleri projeleri göstermektedir.